Wie heeft de Wegwijzer ontwikkeld?

Initiatief en ontwikkeling

Het initiatief tot ontwikkeling van deze website komt van het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen, via het programma RADAR Crosslink. De inhoud werd opgesteld door dr. Sara Van der Paelt, onder supervisie van Prof. dr. Herbert Roeyers van de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen, Universiteit Gent, in nauw overleg met verschillende experten in diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen. Een speciaal woord van dank gaat daarbij naar het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen-Gent voor hun deskundige feedback.

Onderzoek

De webtool werkt met richtleeftijden waarop verwacht wordt dat bepaalde vaardigheden bereikt zijn of waarop bepaald gedrag als mogelijks zorgwekkend gezien kan worden. Verder bevat de tool regels over het aantal signalen dat aanleiding geeft om door te verwijzen. Deze richtlijnen zijn momenteel gebaseerd op normen en cut-off scores die gehanteerd worden in bestaande instrumenten om een ontwikkelingsleeftijd in te schatten of te screenen naar problemen in de ontwikkeling en op het advies van experten. De richtleeftijden en doorverwijsregels van deze webtool, zullen verder aangepast worden op basis van onderzoek. Bij vragen hierover kan u mailen naar sara.vanderpaelt@ugent.be.