Wegwijzer ontwikkelingszorgen bij kinderen

Tool voor vroegdetectie en advies bij zorgen over de ontwikkeling van kinderen jonger dan 7 jaar

Van bezorgdheid naar actie

Op deze website vind je een online tool die je kan gebruiken wanneer je je zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind, jonger dan 7 jaar. De tool helpt je om bij zorgen over de ontwikkeling te weten welke acties nodig zijn. Dat kan gaan van ontwikkelingsstimulatie, tot doorverwijzing voor meer gespecialiseerde zorg. 

De tool werd ontwikkeld omdat we weten dat het cruciaal is signalen van een mogelijk verstoorde ontwikkeling bij een jong kind zo vroeg mogelijk op te sporen.

Voor wie?

De Wegwijzer is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen die professioneel bij de zorg voor jonge kinderen betrokken zijn, o.a. huisartsen, pediaters, eerstelijnspsychologen, Kind & Gezin, kinderopvang, kleuterscholen en CLB. Betrek indien mogelijk ouders wanneer u de vragenlijst invult. Samen zal u tot een vollediger beeld van het kind komen. De tool kan ook een hulpmiddel zijn om in gesprek te gaan met de ouders over de ontwikkeling van het kind. 

Ook ouders en familieleden kunnen de Wegwijzer gebruiken. Het is echter belangrijk om te weten dat deze tool géén diagnostisch instrument is. Om vast te stellen of het kind daadwerkelijk een probleem heeft in de ontwikkeling en extra ondersteuning nodig heeft, is altijd verder onderzoek nodig.

Wat wordt er gescreend?

Er worden 3 domeinen van ontwikkeling bekeken: (1) grove en fijne motoriek, (2) taal en communicatie en (3) sociale vaardigheden, spel en ander opvallend gedrag. Door signalen op deze domeinen van ontwikkeling in kaart te brengen, willen we nagaan of er bij het kind nood is aan verdere diagnostiek op gebied van motorische problemen, taalontwikkelingsstoornissen en/of een autismespectrumstoornis.

Wie ontwikkelde de Wegwijzer?

Het initiatief tot ontwikkeling van deze website komt van het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen, via het programma RADAR Crosslink. De inhoud werd opgesteld door dr. Sara Van der Paelt, onder supervisie van Prof. dr. Herbert Roeyers van de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen, Universiteit Gent, in nauw overleg met verschillende experten in diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen. Een speciaal woord van dank gaat daarbij naar het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen-Gent voor hun deskundige feedback. We weten uit onderzoek dat veel van de signalen die opgenomen zijn in het instrument -wanneer ze samen voorkomen- gerelateerd zijn aan problemen in de ontwikkeling. Dit instrument moet wel nog verder wetenschappelijk onderzocht worden om de adviezen die gegeven worden verder op punt te stellen.