Met ouders praten over zorgen

Bouw een vertrouwensband op

Een goede relatie met ouders opbouwen maakt het gemakkelijker om zorgen over hun kind te bespreken. Praat regelmatig met ouders over hun kind. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling, overweeg dan om die geleidelijk aan te delen tijdens meerdere gesprekken. Na een gesprek tijd geven zorgt ervoor dat ouders na kunnen denken over je boodschap en moedigt hen aan vergelijkbare signalen thuis op te merken.

Wees specifiek en luister naar ouders

Praat duidelijk over het gedrag van het kind waar je bezorgd over bent. Doe dit door voorbeelden te geven. Vraag aan de ouders of zij hetzelfde gedrag ook thuis zien bij hun kind of hoe het kind zich thuis gedraagt. Erken dat gedrag thuis anders kan zijn dan wat jij hebt gezien. Toon interesse in hun mening en streef naar een tweerichtingsgesprek om observaties te delen. Praat niet alleen over je zorgen, maar benoem ook wat wel goed loopt.

HOU REKENING MET GEVOELENS VAN OUDERS, LUISTER EN GEEF HEN TIJD

Praten over zorgen is belangrijk om problemen op tijd op te merken en de juiste hulp te bieden. Weet dat er verschillende verklaringen zijn voor het gedrag waarover jij zorgen hebt. Vaak is verder onderzoek nodig om de oorzaken te kennen. Zeg niet aan ouders dat je aan een bepaalde diagnose denkt. Zeg in plaats daarvan dat je zorgen hebt over het gedrag van hun kind of over wat hun kind nog niet kan.

Als je praat over de zorgen die je hebt over hun kind, kunnen ouders geschokt, verdrietig of boos zijn. Sommigen herkennen je zorgen, anderen hebben misschien geen zorgen en zijn verrast over wat je vertelt. Probeer je in te leven en toon begrip voor de gevoelens van ouders. Luister aandachtig naar wat ze vertellen en hoe zij naar hun kind kijken. Probeer samen te praten over wat je beiden ziet bij hun kind. Sommige ouders hebben misschien tijd nodig om alles te verwerken en zijn nog niet klaar voor verdere stappen.

Bereid het gesprek voor

Bedenk van tevoren wat je ouders wilt vertellen en bereid je voor op hun mogelijke reacties. Praat niet over je zorgen over de ontwikkeling wanneer een ouder zijn kind brengt of ophaalt; plan in plaats daarvan een geschikt moment voor iedereen. 

Gebruik de wegwijzer

Het kan goed zijn om tijdens het gesprek samen met de ouders deze tool opnieuw in te vullen. Zo toon je hen dat je het belangrijk vindt wat zij denken. Je krijgt ook een vollediger beeld van het kind.